Romanifolkets / Taternes kultur og historie

Tema: Romanifolkets / Taternes kultur og historie


De reisende (romanifolket / taterne) har en særskilt historisk bakgrunn, egne tradisjonelle ervervsmåter og levemåten har vært reising. Deres historie er en del av den norske historien, den trønderske historien, og den helt lokale historien. Deres kultur som et reisende folk har både en nasjonal / europeisk og en lokal forankring, og har gjort sitt til at vårt samfunn har vært flerkulturelt i mange hundre år.

I forbindelse med Lokalhistorisk uke i Trøndelag i 2008 ble det laget en ressursside rundt temaet. I forbindelse med turne med forfatter og historiker Aina Basso høsten 2011 ble ressurssiden hentet fram og renovert. Det har vært et ønske å løfte fram den rike kulturhistorien, musikken, håndverkstradisjonen og de gode historiene. Samtidig som vi på ingen måte å har villet unngå et fokus på de overgrep som norske myndigheter har begått mot romanifolket.

Ressurssiden er i hovedsak rettet mot bibliotek og andre formidlere, men kan forhåpentligvis også være nyttig for andre. 


Vi mottar gjerne flere tips. Kontakt Kari Hortman , tlf. 74 11 14 49.