Årsmål 2016


Vår visjon er samlet i tre begrep: Leseglede, lærelyst og deltagelse!

Hovedmål:

Fylkeskommunen ønsker

  • å bidra til at alle innbyggerne i Nord-Trøndelag får tilgang til bibliotektjenester og litteraturformidling av høy kvalitet
  • å bedre bibliotektilbudet ved å stille til rådighet økonomiske ressurser og bibliotekfaglig kompetanse rettet mot alle kommunene

Utviklingsmål 2016:

  1. Bibliotekutvikling i kommuner og skoler, med prosjektene «Nord-Trøndelag leser», «Nye kommuner – bibliotek i nye roller», rullering av strategi for bibliotek i videregående skoler. Igangsetting av samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag «Trø te i lag».
  2. Fremme lesing og leseglede ved arrangement, turneer og kampanjer i Litteraturhus Nord-Trøndelag, DKS og Vrimmel, og ved utgivelse av barnebøker på sørsamisk.
  3. Følge opp bibliotekenes rolle for integrering og språktrening. Avklare behov og muligheter, bidra med nettverksbygging og kompetanseheving.
  4. Styrke bibliotekene som læringsarena for digital kompetanse, som del av målet om økt digital deltakelse i befolkningen.
  5. Sikre bibliotekene som kunnskapsformidlere, ved infrastrukturtiltak for fjernlån, litteraturforsyning, klassesett, digitale lisenser, frakt og e-bøker.
  6. Følge opp saksbehandling og utviklingsoppgaver innen sørsamisk kultur (tospråklighetsprogrammet) og filmområdet.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT