Ikon for statistikk
Statistikk
Illustrasjonsbilde for statistikkNord-Trøndelag fylkesbibliotek bistår ABM-utvikling med innsamling og kvalitetssikring av statistikk for bibliotekområdet. Den nasjonale bibliotekstatistikken gis ut årlig, og nøkkeltall fra denne inngår i Kostra.


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT