Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter beliggende i  Snåsa. Saemien Sijte har salg av bøker og musikk med sørsamisk relevans.

Sijte Jarnge - Samisk kultursenter beliggende i Hattfjelldal

Gærjah - Sørsamisk bok- og kulturbuss som går i Nordland og Nord-Trøndelag

Bokbussen i Sør-Trøndelag med samisk spesialsamling kjører i Sør-Trøndelag, Stjørdal i Nord-Trøndelag og Engerdal i Hedmark

Aajege - sørsamisk språk- og kompetansesenter beliggende på Røros

Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum  beliggende i Østersund

Sørsamisk kulturfestival

Sørsamisk kirkeliv

NOU 2000:3 Samisk lærerutdanning – mellom ulike kunnskapstradisjoner. Kap 5.4: Det sørsamiske språkområdet

Foredrag fra ABM-konferansen 2006 på Røros "Formidling av sørsamisk kultur og historie"

Røros museum: nettutstillingen Gellie-laaketje – sørsamisk mangfold i dag

SØRSAMISK HISTORIE:

NTNU’s sørsamiske samling

Statsarkivet i Trondheim tar vare på og tilgjengeliggjør arkivmateriale fra den lokale og regionale statsadministrasjonen. I tillegg til å ta imot og oppbevarer privatarkiv. 

IKA Trøndelag (Interkommunalt arkiv i Trøndelag) ivaretar kommunearkivene for mange trønderske kommuner. Her eksempel fra Glåmos gamle kommune vedrørende skyting av rein som beiter på feil plass: Arkivdokument-eksempler

Sørsamisk historie på Kildenett

Sørsamiske kystområder – tolking av fortidig samisk tilstedeværelse i Ytre Namdal. Hovedfagsoppgave ved Lisa Dunfjeld-Aagård.

Sørsamisk historie - arkeologi Foredrag av Inger Zachrisson på seminar om sørsamisk historie på Sverresborg, Trondheim, 21.03.03

Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane Foredrag av Else Mundal på seminar om sørsamisk historie på Sverresborg, Trondheim 21. 03.03.

Sørsamisk lokalhistorie i særtrykk. Åke Jünge har skrevet en rekke artikler om sørsamiske forhold som finnes i diverse årbøker. Artiklene finnes også som særtrykk og kan kjøpes hos Åke Jünge for kr. 40,- per stk.

Nærøykirka og samene- artikkel av Håkon Hermannstrand

PROSJEKTER:

Saemieh Saepmesne – I det samiske rommet: Interreg-prosjekt som pågår til 2011. Prosjektet er et samarbeid mellom Saemien Sijte på Snåsa, Gaaltije – sørsamisk kultursentrum i Östersund og Västerbottens museum, og det omfatter hele det sørsamiske området.

Samisk ungdom: Toårig interregionalt samarbeidsprosjekt mellom museer og ungdom på den norske, finske og svenske siden av Sápmi.


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT