Ikon for nettressurser
Lenker

Adressekatalog for norske bibliotek
Det flerspråklige bibliotek
Nasjonalbiblioteket

Biblioteksøk
BIBSYS Ask

Deichmanske Bibliotek
Diktregisteret
Nord-Trøndelag historielags database
NORART – Norske tidsskriftartikler
Samisk bibliografi
Samkat. periodika
Samkat. notetrykk
Sang- og viseregister (Sangindex)
Bibliografi over norsk litteraturforskning
Trøndelagsbibliotekene - samsøk
Norden:
Bibliotek.dk (Danmark)
LIBRIS (Sverige)
Svenske bibliotek
Internasjonalt:
British Library
COPAC (Engelsk samkat.)
Library of Congress
Libdex (Verdensoversikt)

Nasjonalbiblioteket
Bibliotekarforbundet
Biblioteksentralen
Høgskolen i Oslo/Akershus
Norsk Bibliotekforening
Norsk Fagbibliotekforening
Bokmåls- og nynorskordboka
Trønderordboka
Familiar quotations
Språkrådet
Your Dictionary

Amerikansk dødsindex
Ancestor Search
Register til NT historielags årbøker 1921-2006
Cyndi's list
Digitalarkivet
DIS
Folketellinga 1801
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900
Kildenett
Kirkebøker på nett
KROA
Landslaget for lokalhistorie
Lokalhistorisk uke
NB's Galleri NOR
Norsk lokalhistorisk institutt
Norske Gaardsnavne
Prestemanntalla, 1660 åra
RegistreringsSentralen, UITø
Riksarkivet
Statsarkivene
Sørsamiske ressurser på nett
SVAR Svensk arkiv

Samkatalog for antikvariat i Skandinavia
Boknett
Bok og samfunn
Leser søker bok med boksok.no etter tilrettelagte bøker
Norsk forfattersentrum
Uppdal.no - om Kristofer Uppdal
Trøndersk forfatterlag
Norge.no
Norges lover (Lovdata)
Regjeringen
Statistisk sentralbyrå
Stortinget

AllTheWeb (Fast)
Altavista
Ask.com
Britannica
Excite
Google
Sesam
Yahoo Norge

Norgesuniversitetet
informasjonskompetanse.no
VIKO – Veien til informasjonskompetanse
Fylkesmann i NT, Utdanning
Videregående opplæring i NT
Voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet
Utdanningsdirektoratet

Kystriksveien – riksvei 17
Trøndelag forskning og utvikling
NT fylkeskommune
NRK Trøndelag
Unginfo NT

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT