Ikon for kurs og møter
Kurs og møter 2015
En viktig del av våre oppgaver er å gi tilbud om faglig utvikling til bibliotekansatte i fylket. Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt. En del av kursvirksomheten er fortsatt under planlegging. Vi må derfor ta forbehold om endringer i kurskalenderen. Kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert. Planlagte kurs/arrangement vil bli publisert på våre nettsider. Det vil også bli sendt ut invitasjoner til hvert kurs/arrangement med mer detaljert informasjon om innhold, påmeldingsfrister etc. til de ulike målgruppene. Spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post, fylkesbiblioteket@ntfk.no


Vår 2015

15-.16. januar Sørsamisk oversetterseminar, Steinkjer
12. februar Seminar for Namdalsbibliotekene, Namsos
3. mars Kurs om bibliotekinnredninger og formidling, Inderøy
9. april Inspirasjonsdag for leseombud, Steinkjer
28. april Vårmøte for bibliotek i videregående skole, Levanger
12. mai Seminardag for helsepersonell og bibliotekarer, Stjørdal
2.-3. juni Biblioteksjefmøte, Namsos

Høst 2015

1. september Helseinformasjon på nett + foredrag om psykisk helse, Namsos 
11.september Temamøte om Nasjonal bibliotekstrategi og prosjektsøknader
30. september Inspirasjonsdag for leseombud, Namsos
29.oktober
30. oktober
Dag 1: Innføring i Norsk WebDewey.
Dag 2: WebDewey til bruk for klassifikasjon. Trondheim
Påmelding
11. november Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker, Grong
12. november Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker, Levanger
26.-27. november Felles høstmøte for bibliotek i vgs, Trondheim

Våren 2016

27.-29. januar Granitol - bibliotekfestival for fire fylker, Gjøvik
11. februar Bibliotektilbud til asylsøkere, flyktninger og innvandrere - temadag. Steinkjer
6. - 7. april Lesersørvis - verktøykasse til aktiv litteraturformidling. Workshop. Steinkjer
11.-12. mai     Biblioteksjefmøte, Stjørdal


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT