Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Biblioteksjefmøtet 2017
I år er siste gang vi inviterer til biblioteksjefmøte som Nord-Trøndelag fylkesbibliotek – og for første gang samles vi på Jøa i Fosnes. Møtet vil foregå i Fyret flerbrukshus og i Duuns barndomsheim. Tema er formidling og leseaktiviteter, samarbeid og kommunereform.
Sommerles 2017
I juni starter Sommerles 2017. Årets lesekampanje dekker hele Nord-Trøndelag er med, og store deler av Sør-Trøndelag. Se promoteringsvideo og andre ressurser for bibliotekene i denne saken.

Fylkesbibliotekkonferansen 2017
Her er program og presentasjoner fra Fylkesbibliotekkonferansen på Stjørdal 4.-5. april 2017
Økende og allsidig bruk av bibliotekene
Barnebokutlånet øker for fjerde år på rad. Totalutlånet øker også, og hovedtrenden er at nordtrøndernes bibliotekbruk blir mer allsidig og variert.

Dette er 2016-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag. 15.000 personer besøkte de 670 ulike arrangementene som bibliotekene bød på, mens 31.000 personer brukte lånekortet sitt.
Namdalsbibliotekmøtet i oktober
Da Namdalsbibliotekene hadde møte i Horisonten bibliotek og kultursenter 20. oktober sto Digidel, Karrieresenteret og litteraturformidling i sosiale medier på dagsorden. Her er presentasjonene.
Innleggene fra VGS-høstmøtet 2016
Omtrent sånn kan det ha sett ut på Teveltunet 22. og 23. november 2016, men det enset ikke vi som satt inne og tok del i høstmøtet for VGS-bibliotekene i Trøndelag. Her er lenker til presentasjoner og innlegg.
Bibliotekene og kommunereformen. Dagseminar

Seminaret er en del av fylkesbibliotekenes felles prosjekt Nye kommuner – bibliotek i nye roller.

Biblioteksjefer, rådmenn, kultursjefer, bibliotekansatte og andre interesserte ønskes velkommen!

Kursinfo og påmelding
Vrimmel-sangen
Vi har fått laget en leselystsang med koreografi til Vrimmel. Den kan mellom annet brukes i sammenheng med lesestunt/-flashmob som planlegges i årets Vrimmel-kommuner.
Ibby-kurs høsten 2016

Ibby Norsk barnebokforum er på sin årlige turné med oversiktsforedrag over nye bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker.

Det blir foredrag i Levanger 1. november og i Namsos 2. november. I år tilbys også kurset "Boka er for alle" fra Leser søker bok. Foredrag og kurs retter seg mot bibliotekarer, lærere, førskolelærere og andre interesserte.

Verdal 11.-13. november
Fantasyfestivalen 2016 - for leseglede og eventyrlyst
Kremen av norske fantasyforfattere møtes på Verdal 11.-13. november, når Nord-Trøndelag fylkesbibliotek inviterer til Fantasyfestival for første gang.

Vi håper at denne helga vil bidra til å fremme leseglede og kreativitet, og skape gode minner og lesevennskap, sier May Britt Lagesen, som er fylkesråd for kultur i Nord-Trøndelag.

På festivalen vil ungdom og interesserte voksne kunne møte forfatterne Siri Pettersen, Martin Fyrileiv, Sigbjørn Mostue, Tonje Tornes, Tone Almhjell, Torbjørn Ø. Amundsen, Ann Sylvi Larsen og Vetle Bredeli. Det tilbys også «laiv» i biblioteket, tegnekurs, skrivekurs og cosplay-oppvisning. For nysgjerrige foreldre tilbys det introduksjonsforedrag av typen «Hva er fantasylitteratur?» og «Hvorfor leser ungene grøss?». Bokbussen i Sør-Trøndelag deltar også, og vil være base for spontan bokprat.

Sammenslåinga av Nord- og Sør-Trøndelag
Etter at Trøndelag fylkeskommune ble vedtatt i vår, startet vi å planlegge og rigge prosjektet for sammenslåing av organisasjonene i nord- og sørfylket. Bibliotekområdet er av praktiske årsaker skilt ut som et eget delprosjekt, som først skal kartlegge og vurdere nåværende organisering og tjenesteportefølje, og så levere forslag til en organisering av regionale bibliotektjenester i Trøndelag fylkeskommune. Vi har i alle år hatt et nært samarbeid med S-T fylkesbibliotek, så vi kjenner hverandre godt fra før. Mye er likt, men det er også noen forskjeller i måten vi har definert og løst oppgavene våre på.
Prosjektmidler til arenautvikling 2017
Nasjonalbiblioteket lyser nå ut midler til arrangementer og utvikling av bibliotekene som møteplasser. Dette er det andre året med slike utlysninger. Søknadsfristen er 3. oktober.
Sommerles 2016
Sommerles er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. Fylkesbiblioteket har fått med seg alle kommunene i Nord-Trøndelag på opplegget, som er utviklet av Vestfold fylkesbibliotek i samarbeid med Hortensfirmaet Snuti AS.
Kimen
Felles biblioteksjefmøte på Stjørdal 11.-12. mai
Fylkesbibliotekene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker velkommen til biblioteksjefmøte! For fylkesbibliotekene var det denne gang naturlig med et felles møte, i tråd med prosessen rundt et mulig felles Trøndelag. Flere deltakere på tvers av Trøndelagsfylkene gir mer kunnskap, mer erfaring, flere idéer, mer sosialt, flere gode kolleger. Slik vi også tenker at et samarbeid mellom kommunene kan være.

Program og påmelding: Biblioteksjefmøte Stjørdal 11.-12. mai
Nord-Trøndlag leser høyt vant formidlingspris
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser høyt» har vunnet «Biblioteksentralens formidlingspris». Prisbeløpet er 500.000 kr. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i fylket.

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500.000 kroner; den skal gis til «et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek». Prisen er planlagt delt ut annethvert år. Den ble første gang delt ut fredag 11. mars 2016, under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.
PressReader i Nord-Trøndelag
Fylkesbiblioteket inngått avtale om tilgang til PressReader for folke- og videregående skolebibliotek i Nord-Trøndelag. PressReader inneholder digitale utgaver av tusenvis aviser og tidsskrifter fra 120 land på 60 språk.
Barnebokutlånet øker fremdeles
Barnebokutlånet øker for andre år på rad, mens totalutlånet har en ørliten nedgang. Hver femte nord-trønder brukte lånekortet sitt i fjor. Og bibliotekbruk foregår på flere andre måter enn hjemlån.

Dette er 2015-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag.
Leder Kristin Storvig ved fylkesbiblioteket sier at tallene bekrefter de tendensene hun allerede kjenner: lesing har ikke gått av moten hos barna selv, og voksne har økende forståelse for hvor viktig barns lesing er.
Julehilsen fra fylkesbiblioteket
2015 ble året da vi gikk opp en ny vei for fjernlån og litteraturforsyning her i fylket. Vi har avsluttet et mangeårig samarbeid med vårt vertsbibliotek om lokaler og bibliotektjenester, og gått inn i nye avtaler med de fem største kommunene for fortsatt å sikre et bredt litteraturtilbud og fjernlån til alle innbyggerne Nord-Trøndelag.
Nytt nettsted om Kommunereform og bibliotek
I dag, den 14. desember, lanseres et nytt nettsted om Kommunereformen og bibliotek. Nettstedet omfatter en portal med et bredt spekter av ressurser om Kommunereformen generelt og folkebibliotek spesielt.
Bibliotekfestivalen Granitol
Lillehammer 27.-29. januar 2016. Tema for årets festival er: Skape – Utvikle – Involvere.

Alle våre foredragsholdere har gjort biblioteket ekstra viktig for sitt lokalsamfunn gjennom å arbeide systematisk med bibliotekutvikling. Alle deltakerne skal reise hjem fra bibliotekfestivalen 2016 med nye ideer og et engasjement for å utvikle sitt bibliotek videre. I tillegg vil Granitol gi deg festivalfølelsen, med spennende musikalske innslag.

Festivalen er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. Les mer her.
.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT