Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Biblioteksjefmøtet 2017
I år er siste gang vi inviterer til biblioteksjefmøte som Nord-Trøndelag fylkesbibliotek – og for første gang samles vi på Jøa i Fosnes. Møtet vil foregå i Fyret flerbrukshus og i Duuns barndomsheim. Tema er formidling og leseaktiviteter, samarbeid og kommunereform.
Satsingen «Nord-Trøndelag leser» avslutter i dette møtet – men vi håper følelsen av starten på noe nytt likevel skal prege innlegg og samtaler. Jøa tar varmt imot oss med Duun-opplevelser, natur og god mat. Denne gangen må de fleste av oss regne med å overnatte i dobbeltrom. Vi håper så mange som mulig kan velge det. Dette må til for at vi skal kunne samles og få ny inspirasjon fra et levende lokalsamfunn på ei av øyene våre i Nord-Trøndelag.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT