Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Økende og allsidig bruk av bibliotekene
Barnebokutlånet øker for fjerde år på rad. Totalutlånet øker også, og hovedtrenden er at nordtrøndernes bibliotekbruk blir mer allsidig og variert.

Dette er 2016-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag. 15.000 personer besøkte de 670 ulike arrangementene som bibliotekene bød på, mens 31.000 personer brukte lånekortet sitt.
- Fra fylkesbibliotekets side er det satset mye på å gjøre bibliotekene gode på barnebøker, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen. Hun peker på at storsatsningen på «Sommerles» ser ut til å ha gitt resultater.

Barnebokutlån
Det ble lånt ut 265.717 barnebøker fra bibliotekene i 2016, en pen oppgang på 6 %.

Antall aktive lånere øker, og antall besøkende på biblioteket øker. Det er stor interesse for arrangement og annen «på stedet-bruk» av bibliotekenes tjenester; og det er forklaringen på at bibliotek-besøket vokste med 40 %. Stjørdal bibliotek i Kimen er fylkets best besøkte bibliotek, og tredoblet besøket i 2016. Besøket går opp i resten av fylket også.

E-bøker utgjør 2,5 % av totalutlånet, med 15.792 utlån. 2.334 nordtrøndere bruker appen Ebokbib.

Mange lånere
Nærøy, Lierne, Meråker og Høylandet har de mest bibliotekaktive innbyggerne. Her har over 28 % av innbyggerne brukt lånekortet sitt. Meråkerbyggen er også best til å låne; mer enn 10 bøker pr innbygger. Bilde: Meråker bibliotek.

Les mer: Tallene kommune for kommune

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT