Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Sammenslåinga av Nord- og Sør-Trøndelag
Etter at Trøndelag fylkeskommune ble vedtatt i vår, startet vi å planlegge og rigge prosjektet for sammenslåing av organisasjonene i nord- og sørfylket. Bibliotekområdet er av praktiske årsaker skilt ut som et eget delprosjekt, som først skal kartlegge og vurdere nåværende organisering og tjenesteportefølje, og så levere forslag til en organisering av regionale bibliotektjenester i Trøndelag fylkeskommune. Vi har i alle år hatt et nært samarbeid med S-T fylkesbibliotek, så vi kjenner hverandre godt fra før. Mye er likt, men det er også noen forskjeller i måten vi har definert og løst oppgavene våre på.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT