Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Prosjektmidler til arenautvikling 2017
Nasjonalbiblioteket lyser nå ut midler til arrangementer og utvikling av bibliotekene som møteplasser. Dette er det andre året med slike utlysninger. Søknadsfristen er 3. oktober.

Folkebibliotekene er møteplasser som fortsatt skal videreutvikles som kulturinstitusjoner og arenaer for debatt, læring og demokrati. For å oppnå dette er det behov for fysiske lokaler som egner seg og å øke antallet arrangementer og aktiviteter.

Midlene lyses ut i tilknytning til Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, som daværende kulturminister Thorhild Widvey lanserte 12. august 2015.

Alle folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke om disse midlene. Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker har en plan for hvordan bibliotekrommet kan tilrettelegges og fylles med aktivitet i et litt lengre perspektiv gjerne i samarbeid med andre aktører, framfor søknader om enkeltstående arrangementer og aktiviteter.

Kommuner som ikke søkte om arenautviklingsmidler for 2015-2016 oppfordres spesielt til å søke.

Fylkesbiblioteket vil bistå kommunene i arbeidet med søknader. Vi tar sikte på å være i kontakt med alle kommunene i om dette i løpet av august–september.

Les mer om utlysningen på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Fra 1.9. er søknadsskjema tilgjengelig der.
Se hva vi skrev om fjorårets utlysning.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT