Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Nord-Trøndlag leser høyt vant formidlingspris
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser høyt» har vunnet «Biblioteksentralens formidlingspris». Prisbeløpet er 500.000 kr. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i fylket.

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500.000 kroner; den skal gis til «et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek». Prisen er planlagt delt ut annethvert år. Den ble første gang delt ut fredag 11. mars 2016, under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.
«Nord-Trøndelag leser høyt» er en av fire strategier i det store samarbeidsprosjektet «Nord-Trøndelag leser», som pågår fra 2013 til 2016 som et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i kommunen. Prosjektets hovedmål er å skape en ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen.

I tillegg til «Nord-Trøndelag leser høyt» var det to andre finalister til prisen; «Litterær lunsj» ved Lørenskog bibliotek og «USAGT» - et debattprogram av og for ungdom på Deichmanske bibliotek. Juryen for prisen var forfatterne Åshild Eidem, Heidi Marie Kriznik og Bjørn F. Rørvik og oversetter Tommy Watz.

«Nord-Trøndelag leser høyt» omfatter mange ulike tiltak. To av tiltakene er særlig synlige: Vi har utviklet ei bok i samarbeid med Aschehoug forlag som deler ut til alle ettåringer i fylket; «Den første boka mi» har Kari Stai fra Inderøy som hovedillustratør. Vi har rekruttert 50 kjente nordtrøndere som «Leseambassadører»; de stiller opp med leseoppfordringer og barneboktips, og mange av dem har besøkt sitt bibliotek for høytlesning. Blant leseambassadørene finner du alle ordførerne i fylket (anno 2014), to verdensmestre, tre blålysetater, to sanitetsdamer, en jeger, en bonde og en rocker.

Kristin Storvig, som er leder for fylkesbiblioteket, sier at prisen er en stor anerkjennelse. Vi er stolte og glade for at Nord-Trøndelag leser høyt får Biblioteksentralens formidlingspris. Høytlesning er noe av det viktigste vi gjør. Det skaper livsglede, nærhet og læring. Sammen med folkebibliotekene har vi nådd mange med budskapet vårt og arrangert flotte leseaktiviteter. Med denne prisen får vi muligheten til å nå enda flere! Fylkesråd May Britt Lagesen, som har ansvar for utdanning og kultur i fylkeskommunen, sier at Bibliotekene i Nord-Trøndelag gjør en flott jobb, og fortjener denne prisen. Høytlesning stimulerer fantasi, følelser, lek og drømmer hos barn. Jeg er stolt over å være leseambassadør, og vil oppfordre alle foreldre til å etablere gode lesevaner og gode bibliotekvaner sammen med barna!

Utdelingen var en av de siste postene på programmet under bibliotekmøtet i Tromsø. Hege Nordheim-Viken mottok prisen på vegne av fylkesbiblioteket og bibliotekene i Nord-Trøndelag. Hun er ordfører i Høylandet og leder av styringsgruppa for «Nord-Trøndelag leser». Hun sa at «Jeg tror jeg snakker på vegne av alle de 23 ordførerne i fylket vårt når jeg sier at vi er glad i bibliotekene våre, og vi er stolte av dem.»

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT