Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
PressReader i Nord-Trøndelag
Fylkesbiblioteket inngått avtale om tilgang til PressReader for folke- og videregående skolebibliotek i Nord-Trøndelag. PressReader inneholder digitale utgaver av tusenvis aviser og tidsskrifter fra 120 land på 60 språk.
Tjenesten er tilgjengelig for brukerne i biblioteket via egne mobile enheter og fra publikums-PCene. Tilgangen varer i tre dager slik at tjenesten kan brukes hjemmefra etter bibliotekbesøket.

Last ned informasjonsmateriell:

bilde av infomateriell      bilde av infomateriell    bilde av infomateriell

Plakat - flygeark
Ark med to A5-flygeark
Bilde til infoskjerm (16:9 1920x1080 punkter)

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT