Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Barnebokutlånet øker fremdeles
Barnebokutlånet øker for andre år på rad, mens totalutlånet har en ørliten nedgang. Hver femte nord-trønder brukte lånekortet sitt i fjor. Og bibliotekbruk foregår på flere andre måter enn hjemlån.

Dette er 2015-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag.
Leder Kristin Storvig ved fylkesbiblioteket sier at tallene bekrefter de tendensene hun allerede kjenner: lesing har ikke gått av moten hos barna selv, og voksne har økende forståelse for hvor viktig barns lesing er.

Arrangement i bibliotekene og «på stedet-bruk» av bibliotekenes tjenester er økende trender, og er noe av forklaringen på at bibliotek-besøket har økt med 11 %.

Tre bibliotek er i store endringsprosesser: Inderøy, Overhalla og Stjørdal. Dette gir positivt utslag på statistikken for de to som er ferdige:
Overhalla bibliotek flyttet i september inn i det nye «HORISONTEN bibliotek og kultursenter». Resultatet er tydelig etter få måneder: mer utlån, mer besøk, flere nye lånere, og spesielt mye utlån til barn og ungdom.

Kristin Storvig sier at folk flest gjerne bruker biblioteket sitt, og at både lånerne og bøkene fortjener gode rammer og et nytt og flott bibliotek.

Bildet: Biblioteksjef Torunn Sollie, Overhalla er fornøyd med det nye biblioteket.
Les mer: tallene for 2015

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT