Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Julehilsen fra fylkesbiblioteket
2015 ble året da vi gikk opp en ny vei for fjernlån og litteraturforsyning her i fylket. Vi har avsluttet et mangeårig samarbeid med vårt vertsbibliotek om lokaler og bibliotektjenester, og gått inn i nye avtaler med de fem største kommunene for fortsatt å sikre et bredt litteraturtilbud og fjernlån til alle innbyggerne Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag leser

Litteraturhus Nord-Trøndelag initierte hele 66 forfatterbesøk rundt i kommunene. Dette er mer enn en tredobling siden 2013. Folkebibliotekene har rapportert om stor aktivitet for å skape leselyst og være inkluderende møteplass – med utdeling av «Den første boka mi», eventyrstunder med ordførere og andre leseambassadører, lesefester, bokprat i klasser, litteraturformidling i foreldremøter, sommerleseaksjoner, ungdom som litteraturkritikere, leksehjelp, boklunsj, språk-kafé, leseringer, leseombud, book-face og litteratur-blogging.

Barnelitteratur på sørsamisk

Vi er stolte av å fortelle om videreføring av prosjektet som startet i 2013. Til nå har det blitt 16 løsblad-oversettelser, 8 trykte billedbøker og 3 lydbøker. Dette er gjort mulig med finansiering fra Sametinget og et stort nettverk av sørsamiske oversettere.

Kommunereformen

Prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» er i gang, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Målet er å sikre kunnskapsbaserte avgjørelser om bibliotek i nye sammenslåtte kommuner og i fornyede enkeltkommuner. Nettstedet www.kommunereformogbibliotek.no er lansert. I Nord-Trøndelag ble det gjort et forarbeid til prosjektet ved å gå aktivt inn og bistå kommuner ved planlegging av nye lokaler. Det nye kombinasjonsbiblioteket på Overhalla var et av disse, og nye lokaler underveis er Fosnes, Grong, Inderøy og Røyrvik.

Hva kommer i 2016?

Etter fylkesbibliotekets planleggingsdag er det fire tema som står med litt større skrift og venter på nye muligheter i et nytt år: Fortsatt lesesatsing; Tilbud til asylsøkere og flyktninger; Digital kompetanse; Biblioteket som kunnskapsarena og møteplass for offentlig samtale og debatt.

Med dette ønsker fylkesbiblioteket å takke alle kontakter for godt samarbeid og trivelige treff i året som har godt.

Ha ei riktig god jul og et godt nytt år!


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT