Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Nytt nettsted om Kommunereform og bibliotek
I dag, den 14. desember, lanseres et nytt nettsted om Kommunereformen og bibliotek. Nettstedet omfatter en portal med et bredt spekter av ressurser om Kommunereformen generelt og folkebibliotek spesielt.

«Folkebibliotekene betyr mye for innbyggernes trivsel, inkludering og deres tilgang til kunnskap og litteratur. I prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» er vi opptatt av at beslutningstakerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om bibliotekenes funksjon i samfunnet når nye kommuner skal formes», sier prosjektleder Kristin Storvig ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Derfor har utvikling av nettstedet fått stor betydning i utviklingsprosjektet så langt.

Portalen omfatter trolig den mest fullstendige og balanserte kilden om Kommunereformen og kommunesamarbeid som finnes i dag. Den følger bibliotekprinsippene om «kvalitet, allsidighet og aktualitet», slik dette er beskrevet i bibliotekloven. Både sakspapirer, forskning, nyheter og debatt er samlet på ett og samme sted. Slik vil portalen ha nytteverdi langt utover prosessene som handler om bibliotekene som møteplass og kunnskapsarena i nye kommuner.

Prosjektet og nettstedet www.kommunereformogbibliotek.no er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Trøndelag. Fylkesbibliotekenes veilederrolle ved utviklingen av nye bibliotekmodeller er sentralt i prosjektet. Nasjonalbiblioteket har gitt utviklingsmidler til arbeidet.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT