Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
Nye kommuner - nye bibliotek?

NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


I år er siste gang vi inviterer til biblioteksjefmøte som Nord-Trøndelag fylkesbibliotek – og for første gang samles vi på Jøa i Fosnes. Møtet vil foregå i Fyret flerbrukshus og i Duuns barndomsheim. Tema er formidling og leseaktiviteter, samarbeid og kommunereform.
I juni starter Sommerles 2017. Årets lesekampanje dekker hele Nord-Trøndelag er med, og store deler av Sør-Trøndelag. Se promoteringsvideo og andre ressurser for bibliotekene i denne saken.

Her er program og presentasjoner fra Fylkesbibliotekkonferansen på Stjørdal 4.-5. april 2017
Barnebokutlånet øker for fjerde år på rad. Totalutlånet øker også, og hovedtrenden er at nordtrøndernes bibliotekbruk blir mer allsidig og variert.

Dette er 2016-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag. 15.000 personer besøkte de 670 ulike arrangementene som bibliotekene bød på, mens 31.000 personer brukte lånekortet sitt.
Da Namdalsbibliotekene hadde møte i Horisonten bibliotek og kultursenter 20. oktober sto Digidel, Karrieresenteret og litteraturformidling i sosiale medier på dagsorden. Her er presentasjonene.
.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT